Ihrisko

„Niektorí z nás sa modlia v kostoloch, niektorí v synagógach a niektorí na golfových ihriskách.“ - Adlai Stevenson

Premenili sme zanedbané záplavové územie s kempami bezdomovcov na zelenú oázu golfového ihriska a plážového areálu. 9-jamkové golfové ihrisko v širšom centre nášho krajského mesta bolo navrhnuté tak, aby rešpektovalo hrádzu ako komunikačnú tepnu a umožnilo aktívny oddych pred aj po práci bez zbytočného cestovania všetkým generáciam záujemcov. Kratšia dĺžka jednotlivých jamiek i celého ihriska umožňuje zahrať pešo 9jamiek do 1,5hod.

Očarujúce pohľady na majestátny Trenčiansky hrad, rieku Váh ale i na hať dopĺňajú nezabudnuteľný zážitok z hry na tomto jedinečnom ihrisku konzultovanom, navrhnutom a vytvarovanom najlepšími odborníkmi v tejto oblasti Kylom Phillipsom, Markom Thawleym a Petrom Scottom. Typické záplavové územie pri Váhu s náletovými drevinami a štrkovými poliami vďaka použitiu trávy lúčnych fescues nielen pripomenú kolísku golfu v Škótsku, ale hlavne umožnia nenáročnú údržbu hracích plôch z pohľadu závlahy a prípadnej ďalšej starostlivosti a tak robia toto ihrisko ešte šetrnejšie k prírode. Dáva vám pocit akoby tu bolo od dávnych vekov a dotvára tak kolorit mesta, ktorého história siaha do roku 179 nášho letopočtu.

Naše 9-jamkové ihrisko je ideálnym miestom pre golfových začiatočníkov, vylepšenie krátkej hry pre skúsenejších golfistov, ale hlavne rodinným ihriskom v uvoľnenom a priateľskom prostredí.

Stiahnite si Skóre kartu – predná strana
Stiahnite si Skóre kartu – zadná strana

Bezpečnosť

  • Vstup na ihrisko je výlučne na vlastnú zodpovednosť a po uhradení poplatku za hru na recepcii klubového domu
  • Ak máte pocit, že môžete byť ohrození bleskom, okamžite prerušte hru a presuňte sa do klubového domu bez toho, aby ste čakali na signál
  • Dlhý tón sirény, ktorý vydáva maršál signalizuje, aby ste ihneď prerušili hru, lebo je možné nebezpečenstvo bleskov. Neuposlúchnutím tejto výzvy riskujete vlastné zdravie a je možné sankciovať zo strany maršála (vykázanie z areálu a prepadnutie fee).
  • “FORE!” (číta sa FÓR) varovný výkrik upozorňujúci na možné zasiahnutie loptičkou hráčov, ale i divákov. Ak ho počujete, skrčte sa a zakryte si hlavu rukami.
  • Buďte ohľaduplní k ostatným hráčom a dodržiavajte pravidlá bezpečnosti
  • Nestojte nikdy v predpokladanom smere hry iného hráča, v dosahu jeho palice ani v jednej úrovni s jeho loptou
  • Dodržiavajte predpísané časové limity na odohratie jednotlivých jamiek
  • Pomalá hra bude riešená maršálom (napomenutie, pozastavenie hry a púšťanie rýchlejších skupín, vykázanie z ihriska a prepadnutie fee)
  • Príliš rýchlo hrajúci hráči, ohrozujúci svojou hrou skupiny pred nimi, budú rovnako napomenutí, prípadne vykázaní z ihriska

Opakované porušovanie miestnych pravidiel bude potrestané napomenutím a vykázaním z ihriska! Obzvlášť závažné porušenia bezpečnostných pravidiel a hra drivingovými loptami budú potrestané vykázaním z ihriska bez napomenutia!

Prajeme Vám príjemný golfový zážitok! Peknú hru!